Oracle Kursu

Oracle Kurslari Oracle Nedir? Iliskisel Veritabani Yönetim Sistemleri (Relational Database Management Systems - RDBMS) çok büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir sekilde tutulabildigi, bilgilere hizli erisim imkanlarinin saglandigi, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullaniciya ayni anda bilgiye erisim imkaninin saglandigi programlardir. Oracle veritabani da bir iliskisel veri tabani yönetim sistemidir. Oracle Veritabani Dünyada ve Türkiye de büyük kurumsal uygulamalarda en çok tercih edilen veritabanlarindan birisidir.

Oracle SQL Introduction Egitim Içerigi :

• Iliskisel Veritabanlari Veritabani nedir? Temel SQL Enstrümanlari
• Sql Plus SQL PLUS Hakkinda ISQL PLUS Web Aracini Kullanmak Komut satirinda SQL PLUS
• ORACLE ILE SELECT DEYIMI SELECT Sorgusu olusturmak Alan seçme islemleri Tabloda Takma Ad Kullanmak SQL sorgusunda aritmetik operatörleri kullanmak Alanlarda takma ad kullanmak
• Oracle ile WHERE Deyimi Karsilastirma Operatörleri Mantiksal Operatörler BETWEEN, IN, Karsilastirma Operatörleri LIKE Operatörü (String alanlarda arama)
• Oracle ile ORDER BY ( Siralama) ORDER BY SQL cümlecigi Birden fazla tablo alani için siralama NULL deger içeren siralamalar
• Oracle PSEUDO (Sahte) Alanlar ve Fonksiyonlar ROWNUM kullanmak ROWID kullanmak DUAL tablosunu kullanmak SESSIONTIMEZONE FUNCTION
• racle ile TABLE JOINS Iliskisel veritabaninda JOIN isleminin anlami ve önemi INNER JOIN (iç birlestirme) REFLEXIVE JOIN (karsilikli birlestirme) NON-KEY JOIN (Anahtarsiz alanlar için birlestirme) OUTER JOIN (Dis Birlestirme)
• Oracle ile SET Operatörleri UNION & UNION ALL INTERSECT MINUS
• Oracle ile Grup Fonksiyonlari SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT Fonksiyonlari DISTINCT ve Grup Fonksiyonlari
• Oracle ile GROUP BY ile SQL Sorgusu Bir tablo ile grup sorgulama Birden fazla ve birbirleriyle iliskili tablolarda grup sorgulama Grup fonksiyonlari için kosul verme (HAVING) GROUP BY ve CREATE
• Oracle ile SQL’de Alt Sorgular (SUB QUERIES) SQL’de standart alt sorgular Birbirleriyle iliskili alt sorgular
• SQL PLUS Islemleri SQL PLUS Komutlari Isletim sistemi komutlarini kullanmak SQL PLUS ortaminda oturumu kaydetmek ve çikti almak
• SQL PLUS Ile Rapor Olusturma Rapor için oturum ayarlari Rapor alan formatinin tanimlanmasi Alt toplam ve hesaplamalarin tanimlanmasi
• SQL DATA DEFINITION LANGUAGE CREATE TABLE ile tablo yaratmak ALTER TABLE ile tablolarin yapisinda degisiklik yapmak. DROP TABLE ile tablo silmek
• Destek komutlari
• Oracle ile Veri Islem Dili (DATA MANIPULATION LANGUAGE) INSERT ile tabloya kayit eklemek DELETE ile tablodan kayit silmek UPDATE ile kayit güncellemek DML & TRANSACTIONS TRUNCATE TABLE ile tablo verilerini silmek COMPLEX TABLE REFERENCES
• Oracle ile Ileri Grup Sorgulari ROLLUP CUBE CASE EXPRESSION
• Oracle ile SQL Fonksiyonlari Oracle’da Fonksiyon nedir? String Fonksiyonlar (CHARACTER FUNCTIONS) Sayisal Fonksiyonlar (NUMERIC FUNCTIONS)
Tarih Fonksiyonlari (DATE FUNCTIONS) Tarih Format Fonksiyonlari (DATE FORMAT FUNCTIONS) Tarih Hesaplama Fonksiyonlari (DATE ARITHMETIC FUNCTIONS)
• Oracle Database Nesneleri VIEW nedir? CREATE VIEW ile tablo için görüntü yaratma VIEW verilerinde UPDATE islemi ALTER VIEW ile görüntüde yapisal degisiklik yapma DROP VIEW ile görüntüyü iptal etmek
• Oracle ile Veri Sözlügü (DATA DICTIONARY STORAGE) DATA DICTIONARY nedir? USER_UPDATABLE_COLUMNS
• Oracle ile INDEX INDEX nedir? Neden INDEX kullanmaliyiz? B-TREE INDEXES
• ORACLE OTHER OBJECTS CREATING AN APPLICATION SCHEMA CREATE TABLE ile diger tür tablolar yaratmak CREATE SEQUENCES ile sira yaratma ALTER SEQUENCE ile sira için degisiklik yapmak DROP SEQUENCE sira yok etmek