Matlab Kursu

Matlab Kursu

Matlab Kurslari Kimler Katilabilir ? Matlab Kursu;  Matlab Kursuna mühendislik hesaplamalar yapmak isteyen mühendis ve ilgili bölümlerde çalisan tasarimcilar katilabilir. Matlab Kursu Matlab, ismi Matrix Laboratory kelimelerinin kisaltmasindan olusmaktadir. 1970'lerde sadece Matrix islemlerini hizi yapmak için gelistirilen "gelismis hesap makinesi" günümüzde artik bir nevi Matematik Laboratuari olmus durumdadir. MATLAB Kursu içinde, Matlab'in gelismis Toolboxlarini, programlama kolayligini, yüksek görsellik özelligi sayesinde birçok mühendisin vazgeçilmezi oldugunu göreceksiniz.

Matlab, beraberinde gelen Simulink ürünü sayesinde programlamadan uzak mühendisler, karmasik sistemlerin simülasyonu ve matematiksel problemlerin çözümü için sürükle birak mantigiyla blok diyagramlarini birbirine ekleyerek çözümler tasarlayabilir ve tasarladiklari sistemi çok rahatlikla simüle edilebilirler. MATLAB Kursu, örnekler ve çözüm tasarimlariyla yapilir.

Matlab Kursunun Kariyerinize Katkilari?

Matlab Kursuna katilan katilimcilarimiz Matlabin kolay ve anlasilir ara yüzü ile hizli ve kolay bir sekilde mühendislik hesaplamalarini yapabilecek tasarimcilar ise sürükle bira ile tasarimlarina etkili bir sekilde sayisal sonuçlara ulasacaklardir.

MATLAB Kursu - Genel Içerik

MATLAB Kursu - Matlab’a Giris
- Matlab nedir nerelerde kullanilir.
- Matlab ortaminin tanitilmasi.
- Matlab’in avantajlari, dezavantajlari, toolbox kavrami.

MATLAB Kursu - Matlab'de veri tipleri
- Double, String, Cell, Struct Uint8 Logical veri tipi verilerle çalismak

MATLAB Kursu - Matlab'de matrisler ve matematik islemleri
- Temel matris islemlerinin Matlab'de gerçeklestirilmesi
- Temel Matematiksel formüllerin Matlab’de gerçeklestirilmesi

MATLAB Kursu - Matlab'de temel programlama
- Matematiksel ve Mantiksal operatörler
- Sartli Dallanmalar. (if, switch komutu)
- Döngüler ( For, While döngüleri)
- Dizi ve Matris islemleri
- Algoritmik problemlerin çözümü

MATLAB Kursu - M-File M-Function kavramlari
- Matlab'de m-file ve m-function tipinde program yazilmasi

MATLAB Kursu - Matlab’de Sayisal ve Analitik Hesaplamalar
- Sayisal ve analitik türev integral hesaplama
- Sayisal ve analitik Diferansiyel denklem çözme
- Istatistiksel özelliklerin çikarilmasi

MATLAB Kursu - Matlab'de veri alis verisi
- Txt, Excel, Binary dosya, Ses dosyasi, Resim dosyasi, VeriTabani gibi sabit kaynaklardan veri elde edilmesi ve bu kaynaklara veri gönderilmesi
- Mikrofon, Kamera, Seri Paralel Port, Özel veri toplama karti gibi çevresel donanima baglanip gerçek zamanli veri alimi ve çikis donanim birimlerine veri gönderilmesi

MATLAB Kursu - Matlab’de sunum gücü yüksek grafikler hazirlama
- Fonksiyonlarin grafiklerinin çizilmesi
- 2-D ve 3-D çizgi grafikleri
- Yüzey Grafikleri
- Es Yükselti , Bar, Pasta, Grafikleri
- Hareketli animasyonlar hazirlama

MATLAB Kursu - Ek Konularin Içerikleri

MATLAB Kursu - Matlab ile Sayisal Analiz (Nümerik Analiz)
- Sayisal Türev, Sayisal Integral için literatürde tanimli metotlarin kodlanmasi ve bu metotlarin hazir Matlab fonksiyonlariyla gerçeklestirilmesi
- Lineer ve Non-Lineer denklemlerin sayisal çözümleri için literatürde tanimli metotlarin kodlanmasi ve bu islemleri yapan hazir matlab fonksiyonlarinin kullanilmasi
- Bir yada çok degiskenli, Adi Diferansiyel Denklemlerin ve Kismi Diferansiyel Denklemlerin Literatürde tanimli yöntemlerle kodlanmasi ve bu islemleri yapan hazir fonksiyonlarin kullanilmasi
- Kisitsiz ve Kisitli Optimizasyon algoritmalarinin kodlanmasi ve bu islemleri yapan hazir matlab fonksiyonlarinin kullanilmasi
- Toplanan verilere degisik özelliklerdeki fonksiyonlarin uydurulmasi interpolasyon ve extrapolasyon tekniklerinin kodlanmasi, bu islemleri yapan hazir matlab fonksiyonlarinin kullanilmasi

MATLAB Kursu - Matlab ile Istatistik ve Finansal Uygulamalar
- Toplanan verilerin ortalama, moment, medyan, mod, standart sapma, varyans, çarpiklik, basiklik kovaryans, korelasyon gibi istatistiksel özelliklerinin çikarilmasi
- Kesikli ve sürekli dagilimlar ve özellikleri
- Toplanan verilerin dagilimlarla ifade edilmesi ve testler.
- Tek boyutlu ve Çok boyutlu Rastgele sayi üretme yöntemleri.
- Markov süreçleri ve rastgele yürüyüs algoritmalari.
- Monte Carlo Simülasyonu
- Istatistige bagli tahmin yöntemleri (Bayes rahmin yöntemi)
- Garch yöntemi
- Varyans-Kovarsanys ve Tarihi Yöntemlerle risk hesaplama
- Geriye Dönük Testler

MATLAB Kursu - Matlab ile Sinyal Isleme
- Ayrik ve sürekli zamanli isaret kavramlari
- Sürekli zaman isaretinin ayriklastirilmasi
- Fourier Dönüsümleri
- Z-Dönüsümleri
- S-Dönüsümleri
- Isaretlerin zaman ve frekans uzayinda islenmesi
- Sayisal Filtre tasarimi(Alçak geçiren yüksek geçiren bant geçiren filtreler)
- Sinyalin dosyadan yada çevresel donanimdan okunup yazilmasi
- Gürültü temizleme uygulamasi
- Aktif pasif filtre tasarimi

MATLAB Kursu - Matlab ile Görüntü Isleme
- Resim dosyalarinin okunmasi ve yazilmasi
- Videolarin okunmasi ve yazilmasi
- Gerçek zamanda kameradan görüntü alinmasi
- Renk uzaylari kavrami ve renk dönüsümleri
- Renkli görüntüyü gri seviyesine dönüstürme
- Gri seviyeli resmi binary resme dönüstürme (threshold islemleri)
- Ikili resim üzerinde morfolojik islemler.
- Gürültülü resmi filtre uygulayarak temizlemesi
- Resim yumusatma, keskinlestirme islemleri
- Kenar ve köse gibi özel noktalarin bulunmasi ve özellik çikartma
- Görüntü Bölütme islemleri (Segmentasyon)
- Karakter tanima uygulamasi
- Çift kamera ile derinlik hesabinin yapilmasi
- Wavelet Uygulamalari
- Videodan hareketsiz arka planin bulunmasi
- Hareket eden özel cismin bulunmasi ve takip edilmesi
- Güvenlik alarm uygulamasi

MATLAB Kursu - Matlab ile Yapay Sinir Aglari (Artificial Neural Networks)
- Nöron modelleri ve mimarileri
- Yapay sinir aglari modelleri
- Egitim algoritmalari
- Egitim, Dogrulama ve Test adimlari.
- MLP, RBF, GRNN, SOM mimarileriyle çalismak
- nntool, nftool, nprtool, nctool ve nntraintool’un kullanilmasi
- Örnek Uygulama: Toplanan gerçek dünya verilerinin degisik yapay sinir aglariyla egitilmesi ve test edilmesi uygulamasi
- Örnek Uygulama: Karekter tanima uygulamasi

MATLAB Kursu - Matlab ile Bulanik Mantik (Fuzzy Logic)
- Bulanik küme ve bulanik sayi kavramlari
- Üyelik fonksiyonlari çesitleri
- Bulanik kural tabanlari
- Durulama islemleri
- Bulanik sinir aglari ANFIS (Artificial Neural Fuzzy Inteface System)
- Örnek Uygulama: Toplanan verilerden kanser hastaliginin teshisinde ANFIS kullanimi

MATLAB Kursu - Matlab ile Sezgisel Arama Yöntemleri
- Kabul edilebilir zamanda çözülemeyen çözümü güç problemlerin tanitimi (NP-Hard )
- Kör arama, enine arama, derinine arama ve A* algoritmasi
- Sezgisel metodlarin tanimi
- Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Parçacik Sürü Optimizasyonu (Partial Swarm Optimization) ve Karinca Kolonisi Algoritmasi (Ant Colony Algorithm)
- Örnek uygulama: Gezgin satici problemi, ders programi ayarlama problemi, is-tezgah çizelgeleme probleminin sezgisel yöntemlerle çözümü)

MATLAB Kursu - Matlab ile Kullanici Arayüzleri Olusturma (GUI Programlama)
- Kullanici etkilesim pencereleri olusturma
- Veri giris ekrani, hata ekrani, mesaj ekrani olusturma.
- Dosya açma, Listeleme kaydetme pencereleri olusturma
- Grafiksel arayüz gelistirme ortami (guide)
- GUI objeleri
- GUI program gelistirme
- Check box, list box, combo box kullanimi
- Push button, radio button, toggle button uygulamasi
- AxtiveX islemleri
- Menu olusturma
- Örnek Uygulamalar

MATLAB Kursu - Simulik Kullanimi
- Simulink’e giris
- Simulink ile modelleme
- Simulink kütüphanelerinin tanitimi
- Bir giris bir çikisli sistemlerin blok diyagramlariyla olusturulmasi
- Geri beslemeli sistemlerin Simulink ile gerçeklestirilmesi
- PID kontrol sisteminin Simulink ile gerçeklestirilmesi

MATLAB Kursu - Matlab Derleyicisi
- Matlab’in olmadigi sistemlerde çalisabilen programlarin üretilmesi
- M-file m-function dönüsümü
- mcc ve mbuild komutlari
- p-code derleme
- C, C++ ve Java da kullanilmak üzere kütüphaneler olusturma
- exe, dll ve mex dosyalari olusturma