Java Kursu

Java Kursu

Java kurslari egitimi, dünyadaki en yaygin kullanilan programlama platformlarindan biri olan Java ve ayni zamanda bu platforma has programlama dilinin ögretildigi bir egitim paketidir. Günümüzde Java, web tabanli ticari uygulamalardan uzay teknolojilerine kadar her alanda kullanilmaktadir. Java Egitimi ile bu programlama diline güzel bir baslangiç yapabilirsiniz. Programin amaci, ögrenciye Java'nin tüm inceliklerini ögretip, uygulamaya yönelik bir egitim vermektir. Program kapsaminda tüm Java teknolojileri ele alinacak ve tam donanimli Java yazilimcilari yetistirilecektir. Java Egitimi dört bölümden olusmaktadir. Java Egitimi, diger programlama dillerine bakis açinizda faydalar saglayacaktir. Java Egitimi, firmaya özel veya kisiye özel dersler olarak ta alinabilir. egitim ve kurs, javayi hizlaca ögrenerek hakim olmayi saglayacaktir. Java Egitimi diger programlama dillerini anlamaniz da da faydasi olacaktir.

EGITIMIN IÇERIGI

Introduction to SCJP and Java Language Basics

• Introduction to SCJP Certification
• Introduction to Different Java Editions
• Standard Edition (J2SE), Enterprise Edition (J2EE), Micro Edition (J2ME)
• Introduction to Java Language
• What is Java Application Programming Interface (API)
• Different Java APIs
• Features of Java Language
• How Java Program Compiles
• How Java Program Runs
• What is bytecode?
• Introduction to Java Runtime Environment (JRE)
• Introduction to Java Development Kit (JDK)
• Writing First Java Program
• Explanation of First Java Program
• Different type of Java Comments
• Java Primitive Data Types
• Variables
• Identifiers
• Expressions
• Keywords
• Operators

Unary Operators

• Increment and Decrement operators ( ++ and -- )
• Bitwise Inversion operators ( ~ )
• Boolean complement operator ( ! )
• Binary Operators
• Arithmetic operators ( +, -, /, *, % )
• Comparison operators (<, <=, >, >=, ==, != )
• Bitwise operators (AND - &, OR - | , XOR - ^ )
• Short Circuit Logical operators ( && , || )
• Ternary operator ( ? : )
• Implicit Type Casting
• Explicit Type Casting using cast operator
• Java String Class
• Creating String class object
• Using String class functions
• Class Exercises for Java Operators and String class

Control structures, Repetition structures and Arrays

• Sequential Program flow
• Controlling Program flow with conditional blocks
• if statement
• if-else statement
• Nested if-else statements
• Switch Case statement
• break statement
• default statement
• Repetition structures in Java
• for loop
• while loop
• do-while loop
• Nested loops
• break statement
• continue statement
• Introduction to Arrays in Java
• Types of Arrays in Java
• Single Dimension Arrays
• Multi Dimension Arrays
• Array Declaration
• Array Allocation
• Combining Array Declaration and Allocation
• Array Initialization
• Manual Initialization
• Initialization with Loops
• Combining Array Declaration, Allocation and Initialization
• Accessing Arrays Elements
• Array of Objects
• Finding Array length at runtime
• Using multi dimension arrays in java
• Using Command line arguments
• Class Exercises for For Loop, Nested Loop and Arrays

Object Oriented Programming in Java

• Introduction to Object Oriented Programming
• Benefits of Object Oriented Programming
• What is Class
• What is Object
• Relation between class and object
• Object state and behavior
• Creating classes in Java
• Creating objects in Java
• Object declaration
• Object Instantiation
• Object Initialization
• Different between value types and reference types
• Constructors
• Constructor Overloading
• Constructor Chaining
• Constructor Calling Order
• Creating Default Constructor
• Creating parameterized constructor
• Java this statement
• Destroying objects
• Garbage Collection
• How garbage collection works in java
• Class Exercises for Java Classes and Constructors

Object Oriented Programming in Java

• Creating instance variables
• Creating class variables
• Instance vs. class variables
• Methods
• Method Declaration syntax
• Creating instance methods
• Creating class methods
• Instance vs. class methods
• static variables
• static functions
• static blocks of code
• Method Overloading
• Rules of method overloading
• Introduction to Encapsulation (Data Hiding)
• Implementing Encapsulation in Java
• Implementing business logic with encapsulation
• Introduction to Inheritance ( is a relation )
• Implementing Inheritance in Java
• Java class Hierarchy
• Constructor Calling Order
• Using super keyword
• Method Overriding
• Using Java final keyword
• final variables
• final methods
• final classes
• Class Exercises for Encapsulation and Inheritance with overriding

Object Oriented Programming in Java

• Introduction to Composition (has a relation)
• Implementing Composition in Java
• Composing single object in class
• Composing multiple objects in class
• Introduction to Polymorphism
• Implementing Polymorphism
• Polymorphism with concrete classes
• Polymorphism with abstract classes
• Polymorphism with java interfaces
• Introduction to Abstraction
• Introduction to Abstract classes
• Declaring abstract class
• Declaring abstract function
• Important rules about abstract classes and methods
• Class Exercises for Polymorphism and Abstract classes

Object Oriented Programming in Java

• Introduction to Java Interfaces
• Declaring interface
• Implementing interface
• Implementing multiple interfaces
• Interface Inheritance
• Interface and multiple inheritance
• Interfaces vs. abstract classes
• Introduction to Nested classes
• Creating objects of nested class
• Using nested classes
• Inheritance and nested classes
• Important rules about nested classes
• Access modifiers
• public
• private
• protected
• default access
• Introduction to Java Packages
• Creating packages in java
• package and import statement
• Introduction to Design Patterns
• Implementing Singleton design pattern in java
• implementing Abstract factory pattern in java
• Class Exercises for Interfaces and classes

Debugging and Exception Handling in Java

• Introduction to Exception Handling
• Exception Handling and Java Runtime Environment
• What is Exception
• What is Error
• Different between Error and Exception
• Java Exception Hierarchy
• Throwable class
• Exception class
• Error class
• Understanding RuntimeException class
• What is Exception Message
• Implementing Exception Handling in Java
• try block
• catch block
• finally block
• Providing multiple catch blocks
• Order of multiple catch blocks
• Catching all exceptions with one generic catch block
• Nested try catch blocks
• Java throw statement
• Wrapping and Throwing exceptions using throw statement
• Java throws statement
• Using throws statement with multiple exceptions
• Creating custom Exceptions in java
• Throwing custom Exceptions in Java
• Printing Exception Details with Stack Trace
• Line Number
• Method Name
• Class Name
• File Name
• Debugging Java code line by line
• Creating Reusable Debug class in Java
• Enable or Disable full application debugging from Debug class
• Class Exercises for Login Form with Custom Exceptions

Multithreading and Concurrent Programming in Java

• Multitasking
• Multi Processing
• Difference between Task and Process
• Introduction to Multithreading
• What is thread
• Threading features in Java API
• Thread class
• Runnable Interface
• Creating Threads in Java using Thread class
• Creating Threads in Java using Runnable interface
• Running multiple threads in java
• Retrieving thread information
• Thread Name
• Thread Priority
• Thread Group
• Changing Thread Name and Priority
• Running multiple threads with different tasks
• Getting the reference of currently running thread
• Thread states
• Born
• Ready
• Running
• Sleep
• Dead
• Wait
• Interrupted
• Creating Daemon threads
• Running and Stopping daemon threads
• Class Exercises for Multithreading in Windows Forms

Java Language (java.lang) and Java Utility (java.util) Packages

• Introduction to Java Language Package (java.lang)
• Working with Object class
• Overriding methods of Object class
• Overriding equals method in Custom class
• Overriding toString method in Custom class
• Using getClass and hashCode method of Object class
• Working with Math class
• Using Math class methods
• min and max methods
• avg, abs and round methods
• ceil and floor methods
• random method
• Overview of Java Language Wrapper classes
• Byte, Short, Integer and Long classes
• Float and Double classes
• Boolean class
• Character class
• Using StringBuffer class
• Difference between String and StringBuffer class
• Introduction to Java Utility Package (java.util)
• Working with Date class
• Working with Calendar class
• Using GregorianCalendar class
• Using Random class

Java Language (java.lang) and Java Utility (java.util) Packages

• Introduction to Collections Framework
• Collection Framework Interfaces
• Collection interface
• List interface
• Set interface
• SortedSet interface
• Map interface
• SortedMap interface
• Collection Framework Classes
• HashSet class
• TreeSet class
• ArrayList class
• Vector class
• LinkedList class
• HashMap class
• TreeMap class
• Creating Custom Collections in Java
• Introduction to Java I/O Package (java.io)
• Introduction to Streams
• Types of Streams in Java
• Byte Oriented Stream
• Character Oriented Stream
• Byte Stream classes
• InputStream class
• OutputStream class
• Character Stream classes
• Reader class
• Writer class
• Predefined Java Streams
• Input Stream (System.in)
• Output Stream (System.out)
• Error Stream (System.err)
• Reading console input
• using InputStreamReader class
• using BufferedReader class
• Reading String from console
• Writing Console output
• using System.out stream
• using PrintWriter class
• File class
• Checking File Information from Disk
• Creating files and directories on Disk
• Scanning Files in Folders on Disk
• Reading file contents with FileReader class
• Writing file contents with FileWriter class
• Java Serialization
• Using ObjectInputStream class
• Using ObjectOutputStream class

ALINABILECEK ÜNVANLAR

•    Is Zekasi Uzmani
•    Uygulama Gelistirici
•    Yazilim Mimari
•    Yazilim Uzmani
•    Veritabani Uzmani
•    Proje Yöneticisi
•    Analist Programci
•    Uygulama Analisti
•    Teknik Danisman
•    Bilgi Islem Yöneticisi
•    Veritabani Yöneticisi
•    Sharepoint Developer
•    Sharepoint Administrator

ÇALISMA ALANLARI

•    Kurumsal sirketlerin / kurumlarin bilgi islem ve yazilim departmanlari
•    KOBI’lerin bilgi islem ve yazilim gelistirme bölümleri
•    Yazilim gelistirme sirketleri
•    Microsoft is ortaklari
•    Oracle is ortaklari
•    Bilisim teknolojileri egitim ve danismanlik firmalari
•    Kendi yazilim sirketini kurmak